es | val

Inicio > Fases > Pime > Recursos > Fitxes

 

Acadèmies

Les acadèmies desenvolupen la seua activitat tant en l’àmbit de la formació reglada com en la no...

Activitats nàutiques

Les activitats nàutiques són totes aquelles activitats relacionades amb la navegació esportiva o de...

Agència de Gestió de Cursos d'Idiomes, Treballs i Pràctiques a l'Estranger

Segons les previsions, a la fi de l’any 2012 seran 180.000 els espanyols que realitzen algun...

Agència de Transport Local

El sector de la missatgeria i el transport és un sector molt competitiu; les empreses, per...

Agència Immobiliària

L’esclafit de la bambolla immobiliària va produir una recessió molt important del sector entre els...

Agències d'Exportació

Les agències d’exportació són empreses l’activitat principal de les quals és la venda en els...

Agències de Publicitat

Des de l’any 2002 la participació de la inversió publicitària en el PIB...

Agència de Viatges

Durant 2018, 82,8 milions de turistes van visitar Espanya, un 1,1% més que l'any anterior. L'any...

Agricultura Ecològica

En el sector de l’Agricultura a Espanya, durant el període 2003-2013 s’ha produït un descens...

Estalvi i Eficiència Energètica

Espanya es caracteritza per tindre una estructura de consum energètic dominada per productes...

Lloguer d'Embarcacions d'Esbarjo

Les empreses de lloguer d’embarcacions d’esbarjo es dediquen al lloguer (charter)...

Animació per Ordinador

El sector de la producció audiovisual durant l’any 2009 va donar treball a 12.959...

Retoc i remunta de roba

El negoci de botiga de costura dedicada a retocs de qualsevol tipus ens permet arribar a una...

Atenció Educativa al Xiquet

L’augment de la sensibilització de mares i pares quant als problemes derivats de l’atenció...

Ajuda a Domicili a a la Tercera Edat

La prestació de servicis a la tercera edat es du a terme de dos formes diferents: a centres o a la...

Ajuda a Domicili

Els servicis d’ajuda a domicili intenten atendre persones que, per les seues circumstàncies socials...

Bioenergia

Espanya és un dels principals països productors de bioenergia de la Unió Europea...

Cellers de vi

Un celler de vi és una construcció, un edifici o un lloc subterrani destinat a la producció i...

Calefacció i Manyeria amb Energies Renovables

El sector de les energies renovables ha anat creixent de manera gradual, sobretot en els darrers...

Fusteria de Mobles

La indústria del moble a la Unió Europea (UE) es manté en segona posició de lideratge a tot el món....

Centre Comercial Virtual

Els centre comercials virtuals agrupen l’oferta comercial de diferents empreses i...

Centre d'Impressió Digital

La impressió digital és un mètode d’impressió que ...

Centre Esportiu Privat

A la Comunitat Valenciana s’ha produït un augment del nombre d’instal·...

Centre Hípic d'Activitats Eqüestres

Un centre hípic es aquell on es realitzen diverses activitats relacionades amb el món...

Centre Podològic

L’activitat de podologia s'emmarca dins del sector sanitari privat. El sistema sanitari...

Centre Policlínic Especialitzat

L’any 2010 desenvolupaven la seua activitat 317 clíniques privades a Espanya, amb una...

Centres d'Assistència

Considerem com a centres d’assistència les residències per a persones majors dependents i els...

Centres de Dia

Hi ha dos formes de prestar servicis a la tercera edat: atenció al centre (residències, centres de...

Centres d'Estètica

Cada dia creix més l'interés general per l'estètica, com demostra l'aparició d'una gran varietat de...

Clínica de Fisioteràpia

L’atenció sanitària valenciana dona cobertura a la totalitat de la...

Clíniques Odontològiques

Segons els resultats de l’informe de la Federació Espanyola d’Empreses de...

Clínica i Botiga Veterinària

Els gossos i gats conformen el 49 % del panorama animal a Espanya, i es perfilen com als principals...

Coaching

El coaching personal està començant a desenvoluparse definitivament a Espanya. El...

Comerç de Proximitat

L’aparició de noves tecnologies, juntament amb noves fórmules comercials, ha...

Comerç Electrònic

Més de la meitat de la població mundial està ja en línia. A finals de 2018, el 51,2% de les...